Неутроник МГ-04М

Категория:

Описание на продукта:

MG-04M (1)

Неутроник МГ-04М

Neitronik MG-04M (91753)

 

Устройството «Неутроник» представлява средство за индивидуална защита от вредното действие на електромагнитните вълни. То е предназначено за персонални компютри, телевизори, радио- и мобил-ни телефони, микровълнови печки, монитори с LCD или плазмен екран.
Неутроникът представлява специална антена с размери 15х45х0,6 мм. Кристалната решетка на тази антена има свойствата на кристал, който поглъща и преобразува електромагнитните полета. Антената се възбужда от излъчвателя и създава свое поле, което, взаимодействайки с полето на излъчвателя, преобразува спектъра на излъчването във форма, безопасна за човека.
Устройството понижава електромагнитното натоварване върху човешкия организъм до безопасни нива. Няколко часа след поставянето му то свива площта на електромагнитното поле около четири пъти, а разстоянието, на което то се намира от излъчвателя – около два пъти.
Модел МГ- 03
Неутроник МГ-03 се използва за защита на хората, които си служат с мобилни и радиотелефони, портативни радиостанции и микровълнови печки, от вредното влияние на електромагнитните вълни.
Действието на устройството се състои в това, че то неутрализира тази част от модулирания спектър на техногенните излъчвания, която има висока проникваща способност и влияе неблагоприятно върху човека. Клиничните изпитвания на устройството Неутроник доказват неговите изключителни защитни свойства – вредното въздействие на излъчвателя върху  човешкия  организъм  намалява от 3 до 5 пъти.Основното преимущество на това устройство в сравнение с аналогични такива се състои в това, че то работи само при включен прибор и действа само върху електромагнитното поле, създадено от излъчвателя.
Неутроникът се активира от полето на излъчвателя и създава свое поле, посоката на което съответства на разположението на нанесените върху него линии. Взаимодействието на двете полета позволява полето на излъчвателя да се преобразува в такава форма, която е безопасна за човека. При това качеството на образа на монитора и обсега на действие на мобилните връзки не се нарушават.
Модели МГ- 04 и МГ- 04М
Модел МГ-04 и МГ-04М Моделите МГ-04 и МГ-04М са предназначени за защита на човека от излъчването на екрана на персоналния компютър и телевизора.
Принципът на действие на Неутроник МГ-04 се състои в това, че той неутрализира вредните за човешкия организъм излъчвания, които се генерират от екраните на мониторите и телевизорите. Обикновено електромагнитно поле се създава на разстояние около 50 см от екрана, а вихровото поле може да се регистрира на разстояние до 10 м и дори повече. В основата на структурата на Неутроник МГ-04 (който представлява пасивна антена) са заложени принципите на неутрализиране на електромагнитните полета, т.е. свойствата на кристалните структури да преобразуват и преизлъчват енергията на полето, като при това плътността на това поле намалява.
Устройството Неутроник МГ-04 започва своята работа едновременно с включването на телевизора или монитора на компютъра. Преизлъчващата антена неутрализира статичното електромагнитно поле, генерирано от екрана, без това да влияе върху качеството на картината. При това площта на полето се свива около четири пъти, а разстоянието, на което то се намира от екрана – около два пъти.
За повече информация ( цена и наличност )