Неутроник 5GRS

Категория:

Описание на продукта:

Neitronik_5GRS_eng_sale_auto_copy_1590922610

Неутроник 5GRS

Neitronik 5GRS (91790)

Устройството «Неутроник» е средство за индивидуална защита от електромагнитни излъчвания. Предназначен е за компютри, телевизори, радио- и мобилни телефони, микровълнови печки, LCD и плазмени монитори и екрани.
Неутроник представлява специална антена с размери 40х40х0,6 мм. Кристалната решетка на антената притежава свойството на кристала да поглъща и преобразува електромагнитната енергия. Антената се активира от излъчвателя и създава свое поле, което, взаимодействайки с полето на излъчвателя, преобразува спектъра на излъчване в безопасна за човека форма. Устройството намалява до безопасно ниво електромагнитното натоварване върху човешкия организъм. В първите часове след поставянето му той намалява електромагнитното поле, например 2 пъти (като разстояние от монитора) или 4 пъти (по площ).
Неутроник 5GRS – иновационно средство за индивидуална защита от електромагнитно излъчване, при чието създаване са използвани най-новите постижения в областта на техниката.
Днес производителите на смартфони, Wi-Fi рутери и таблети постоянно увеличават мощността на своите устройства, снабдявайки ги с все повече антени. В резултат на това нивото на електромагнитно замърсяване се повишава стабилно, което се отразява отрицателно върху здравето на човека.
Неутроник 5GRS е в крак с прогреса: отличава се с повишена мощност, която дава възможност за защита на здравето ни в условията на стремително развиващ се свят. Днес това устройство е най-добрата достъпна технология за защита от електромагнитно излъчване. Модел 5GRS се препоръчва особено за тези, които ежедневно използват съвременни версии на смартфони, рутери и таблети.